Inżynieria odwrotna

Inżynieria odwrotna – co to jest? Inżynieria odwrotna, inaczej wsteczna lub rekonstrukcyjna – jest procesem pozwalającym na stworzenie dokumentacji z fizycznego obiektu. To technika polegająca na przeprowadzaniu pomiarów oraz odtwarzaniu geometrii obiektu, w celu uzyskania informacji o jego budowie. W ten sposób fizyczny obiekt, w zależności od użytych urządzeń pomiarowych i oprogramowania, jest przekształcany w model 2D lub 3D, a sporządzona dokumentacja techniczna może stanowić bazę w procesach wytwórczych, archiwizacyjnych czy kontroli jakości. W 3DFrog wykorzystujemy do tego modele 3D uzyskane w wyniku skanowania 3D. Zastosowanie inżynierii odwrotnej daje także, na życzenie Klienta, możliwość stworzenia uniwersalnych modeli CAD.

Odwrotna inżynieria – jakie ma zastosowanie?

Inżynieria odwrotna ma szereg zastosowań. Jedną z nich może być potrzeba wprowadzenia i udokumentowania zmian konstrukcyjnych czy doprojektowania dodatkowych elementów kompatybilnych z istniejącym wyrobem. Częstym jej zastosowaniem jest konieczność stworzenia modelu CAD lub przygotowanie dokumentacji powykonawczej na podstawie istniejących wyrobów gotowych czy prototypów stworzonych ręcznie, w celu uruchomienia produkcji. Inżynieria wsteczna pomaga też w przypadkach zniszczenia lub zaginięcia dokumentacji technicznej, bądź jej dezaktualizacji w wyniku wielu historycznych modyfikacji. Dla uniknięcia takich sytuacji w przyszłości inżynieria odwrotna pomaga także w procesach archiwizacyjnych.

W ramach naszych usług oferujemy również: skanowanie 3D, projektowanie 3D do druku, druk 3D przemysłowy czy prototypowanie.