Obróbka i modelowanie plików 3D

Z dostarczonych przez Klienta materiałów (rysunków, szkiców itp.) modelujemy obiekty 3D różnego rodzaju – od obudów i elementów estetyki po konstrukcje mechaniczne. Dokonujemy także w środowisku 3D procesów naprawy, obróbki i modyfikacji przestrzennych obiektów pod konkretne maszyny i urządzenia. Możemy też przygotować pliki 3D do postaci w wymaganym przez Klienta formacie. Modelowane przez nas pliki spełniają wymogi techniczne jako podstawa druku 3D lub jako obiekty możliwe do zaimplementowania w programach graficznych 3D – np. pliki CAD.

Punktem wyjścia do naszej pracy w środowisku 3D może być:

  • gotowy plik z projektem, który możemy przygotować do druku 3D lub zmodyfikować zgodnie ze specyfikacją Klienta,
  • istniejący obiekt, który możemy zeskanować, a w dalszej kolejności modyfikować lub rekonstruować brakujące elementy,
  • szkic koncepcyjny, rysunek techniczny lub wytyczne Klienta, na bazie których zaprojektujemy model 3D.

Obróbka 3D, modelowanie 3D i nie tylko

Procesy obróbki i modelowania w 3DFrog uzupełnia zaplecze techniczne w postaci urządzeń do skanowania i druku 3D oraz możliwość konsultacji z zespołem doświadczonych designerów po wzornictwie przemysłowym. Dzięki nim możemy usprawnić i skrócić czas wielu czynności i etapów w procesie modelowania i obróbki plików 3D. Z nami cały proces przebiegnie sprawnie i szybko. Jeżeli interesuje Cię modelowanie 3D i obróbka 3D plików lub potrzebujesz profesjonalnej porady – zapraszamy do kontaktu!

W ramach naszych usług oferujemy również: skanowanie 3D, projektowanie 3D do druku, druk 3D przemysłowy czy prototypowanie.