Odtwarzanie obiektów

Przy zastosowaniu drukarek 3D oraz skanerów 3D jesteśmy w stanie odbudować całe obiekty lub ich części, które uległy uszkodzeniu, zniszczeniu całkowitemu lub częściowemu bądź się zużyły. Popularne i często wykorzystywane jest odtwarzanie obiektów w postaci trudno dostępnych części zamiennych, części do starych urządzeń których produkcję zakończono, samochodów i obiektów zabytkowych, w których uzyskanie realistycznej, oryginalnej formy jest szczególnie istotne.

Jak naprawić uszkodzony element za pomocą druku i skanowania 3D?

Punktem wyjścia do naszej pracy w celu odtworzenia lub naprawienia obiektu zniszczonego, uszkodzonego w środowisku 3D może być:

  • plik z projektem, który możemy przygotować do precyzyjnego druku 3D lub zmodyfikować zgodnie ze specyfikacją Klienta,
  • istniejący, wzorcowy obiekt lub jego fragmenty, które możemy zeskanować, a w dalszej kolejności modyfikować, naprawić lub rekonstruować brakujące elementy,
  • szkic koncepcyjny, rysunek techniczny lub wytyczne Klienta, na bazie których narysujemy na nowo i odtworzymy obiekt,
  • dokumentacja techniczna – papierowa lub elektroniczna,
  • kombinacja powyższych możliwości.

Na podstawie dostarczonych praz Klienta materiałów odtwarzamy przy pomocy skanowania 3D lub w środowisku programów komputerowych 3D, trójwymiarowy model obiektu. W następnej kolejności dokonujemy na modelu 3D niezbędnych napraw, rekonstrukcji czy modyfikacji. Finalnie odtwarzamy obiekt przy pomocy technologi przyrostowych – drukując go na drukarkach 3D z odpowiednio dobranych materiałów. Wydruki 3D mogą także zostać poddane dodatkowym procesom obróbki w postaci szlifowania, wiercenia, malowania lub sklejenia, nadającym wydrukom 3D ostateczny kształt.